CENTRALE STOFZUIGER

Centrale stofzuigersystemen worden dikwijls voorzien bij nieuwbouwprojecten aangezien de installatie van het centraal systeem mee in de planning opgenomen kan worden.

Wat is een centrale stofzuiger?

Bij centrale stofzuigers staat het zuigsysteem ergens in de woning vast geïnstalleerd.
Meestal wordt een afgezonderde ruimte verkozen om de stofzuiger te herbergen (vb in de kelder of débarras), wat direct een voordeel heeft m.b.t. geluidsoverlast.
Op die manier maakt een centraal stofzuigsysteem minder geluid dan men zou kunnen vermoeden.

Krachtige zuigunits

Aan de uiterst krachtige en centraal geplaatste zuigunit worden tal van zuigbuizen gekoppeld, dewelke in de muren van de (nieuwbouw-)woning worden ingewerkt.
Om het stof op te zuigen wordt de zuigbuis (zoals bij alle traditionele stofzuigers) gekoppeld aan één van de zuigopeningen in de dichstbijzijnde muur.

Installatie centraal stofzuigersysteem

U wenst uw woning te voorzien van een centraal stofzuigerssysteem, aarzel dan niet LB Elek te

contacteren

voor een volledige en net afgewerkte installatie.